logo

Koninklijke Verenigde Leder

Het fabriekscomplex van de Koninklijke Verenigde Leder (KVL) in Oisterwijk is een Rijksmonument. In 2001 sloot de fabriek. De provincie wil het KVL-terrein behouden, als fabriek die in de jaren ’30 van de vorige eeuw tot één van grootste leerfabrikanten van Europa behoorde. Samen met marktpartijen restaureert, ontwikkelt en herbestemt de provincie het complex, op weg naar een nieuwe bestemming. Hier worden jongeren actief bij betrokken.

Erfgoed ontdekken

Jongeren kunnen op het complex werkervaring opdoen, maar ook de meerwaarde van cultureel erfgoed ervaren en met anderen delen. Daarom ‘krijgen’ jongeren het Leerlokaal KVL, één van de oudste gebouwen van het complex. Leerlokaal KVL was vroeger in gebruik als kantoor, magazijn, voor onderwijs en als kantine voor het fabriekspersoneel.

Ervaring

De belangrijkste doelstelling van Leerlokaal KVL is het herbestemmen van het pand door jongeren zelf, met alles wat daarbij komt kijken. Via stages en werkervaringsplekken leren en experimenteren ze, van ideevorming tot en met uitvoering. Zo doen ze ervaring op als onder meer architect, restauratiedeskundige, projectmanager, ontwerper, organisator, journalist, timmerman, metselaar, meubelmaker en glaszetter. Daarnaast kunnen de ideeën van jongeren de gevestigde professionele wereld rond herbestemming van erfgoed inspireren en wellicht tot onverwachte oplossingsrichtingen leiden.

Begeleiding en Vrienden van

De herbestemming van Leerlokaal KVL gebeurt door jongeren, onder professionele begeleiding en met betrokkenheid van overheid, onderwijs en ondernemers (Triple Helix). Het is een typisch participatieproject met gerichte vrijwillige inbreng van experts. Nu al zijn onder meer betrokken: de gemeente Oisterwijk, Erfgoed Brabant, het Monumentenhuis, de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Monumentenfonds,diverse onderwijsinstellingen en andere professionals. Diverse experts, onder de noemer 'Vrienden van', zijn betrokken bij het project om de jongeren met raad en daad bij te staan. Het project is begin 2014 gestart en heeft een doorlooptijd van drie à vier jaar.

JOB-house: Jij Ontwikkelt Brabant

De inzet van jongeren gebeurt niet alleen op het KVL-terrein. De provincie wil via het programma ‘de Erfgoedfabriek’ tot 2020 door heel Brabant twintig grote erfgoedcomplexen restaureren en herbestemmen, zoals leegstaande kloosters, kastelen/landgoederen, fabrieken, forten en kazernes. Waar mogelijk betrekt de provincie jongeren bij de herontwikkeling van de complexen en bij het op de kaart zetten en het organiseren van ontmoetingen rondom cultureel erfgoed. Dit doet de Provincie via de jongerenlijn van de Erfgoedfabriek: JOB-house. JOB staat voor Jij Ontwikkelt Brabant. Leerlokaal KVL is één van de JOB-house initiatieven. JOB-house is er voor alle jongeren met een opleiding VMBO, MBO, HBO of WO, zowel tijdens als ook na hun studie.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Leerlokaal KVL en blijf automatisch op de hoogte van de activiteiten! Vul hiervoor het formulier onderaan de pagina in.

Contact

Heb je vragen over Leerlokaal KVL of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!